KHÓA HỌC

Hướng dẫn Thực hành 9 Bước để Quản lý Thời gian Hiệu quả

500.000đ 300.000đ

Quản lý Thời gian dành cho "SẾP" (đồng hành cùng Coach Donnie) - KG: 09/11/2023

10.000.000đ 5.000.000đ

Chinh phục Thử thách 30 Ngày Làm chủ Thời gian

2.000.000đ 1.000.000đ

5 Chìa khóa để Quản lý Thời gian Hiệu quả. (diễn ra trong 5 phút tới)

Search Mastery - Kỹ năng Tìm kiếm Đỉnh cao với Google

2.000.000đ 1.000.000đ

Telesales Mastery - Kỹ năng Telesales Chuyên nghiệp

2.000.000đ 1.000.000đ

Sở hữu Bộ thẻ 38 Tình huống Xử lý Từ chối trong Bán hàng

1.000.000đ 250.000đ

Chinh phục Thử thách 30 Ngày - Rèn luyện Trí thông minh Cảm xúc

2.000.000đ 1.000.000đ

Chinh phục Thử thách 30 Ngày - Tự tin Thuyết trình trước Đám đông

2.000.000đ 1.000.000đ
Shopping Cart