LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ (WEBINAR)

5 Chìa Khóa Để Quản lý Thời gian Hiệu quả

Tăng 300% hiệu quả công việc, giảm 20% số giờ làm việc mà không cần phải hy sinh thời gian cá nhân, gia đình và bạn bè

Thời lượng: 75 phút sẽ diễn ra trong vòng 5 phút tới. Sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể tham dự lớp học ngay lập tức.

BẠN MUỐN NHẬN THÔNG TIN LỚP HỌC Ở ĐỊA CHỈ NÀO?