SỰ KIỆN

Lớp học Trực tuyến: 5 Chìa khóa để Quản lý Thời gian Hiệu quả​

Hình thức: Trực tuyến, Sự kiện sẽ diễn ra trong 5 phút tới
“Cuộc sống chúng ta quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng mà chúng ta vẫn đang làm một cách vô thức mỗi ngày”. Làm thế nào để có thể giành lại quyền làm chủ thời gian của chính mình? Làm thế nào để tăng 300% hiệu quả công việc, giảm 20% số giờ làm việc mà không cần phải hy sinh thời gian của bản thân, gia đình và bạn bè?

WORKSHOP: LÀM SAO ĐỂ SẾP LÀM ĐÚNG VIỆC

Hình thức: Zoom, Online

Thời gian: 20:00 ngày 18/10/2023

Tình trạng: Kết thúc

“Cuộc sống chúng ta quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng mà chúng ta vẫn đang làm một cách vô thức mỗi ngày”. Làm thế nào để có thể giành lại quyền làm chủ thời gian của chính mình? Làm thế nào để tăng 300% hiệu quả công việc, giảm 20% số giờ làm việc mà không cần phải hy sinh thời gian của bản thân, gia đình và bạn bè?

WORKSHOP: LÀM SAO ĐỂ SẾP BỚT BẬN RỘN

Hình thức: Zoom, Online

Thời gian: 20:00 ngày 28/09/2023

Tình trạng: Kết thúc
“Cuộc sống chúng ta quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng mà chúng ta vẫn đang làm một cách vô thức mỗi ngày”. Làm thế nào để có thể giành lại quyền làm chủ thời gian của chính mình? Làm thế nào để tăng 300% hiệu quả công việc, giảm 20% số giờ làm việc mà không cần phải hy sinh thời gian của bản thân, gia đình và bạn bè?
Shopping Cart