Trắc nghiệm chỉ số Trí tuệ Cảm xúc (EQ) của bạn

EQ là viết tắt của từ Emotional Quotient có nghĩa là chỉ số thông minh cảm xúc (hay đôi khi còn gọi là Trí tuệ cảm xúc) của mỗi người. Chỉ số EQ dùng để đo lường trí tưởng tượng, sáng tạo của một người. Người có EQ cao có khả năng nhận biết, đánh giá và điều tiết cảm xúc của bản thân và mọi người. Giống chỉ số IQ, chỉ số cảm xúc EQ được đo thông qua các bài kiểm tra EQ.

Dưới đây là 11 câu hỏi giúp kiểm tra chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) của bạn.

Hãy bấm vào nút “Start” để bắt đầu:

[ays_quiz id=’2′]

“Chất lượng của Cảm xúc

= Chất lượng cuộc sống

= Chất lượng các Mối quan hệ của bạn”

>> Xem thêm bài viết: EQ là gì?

Chú bạn có một trải nghiệm thú vị.

Donnie

Đánh giá bài viết
Shopping Cart