HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Lên danh sách todolist mỗi ngày
Hãy bắt đầu ngay với công việc quan trọng nhất
Ai cũng có thể kêu ca rằng mình không có đủ thời gian để hoàn thành việc này hay việc kia. Đúng là khi làm chủ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, bạn cũng đều có hàng núi những công việc to nhỏ quanh mình....
Can benh tri hoan va cach khac phuc
Căn bệnh trì hoãn và cách khắc phục
“Trì hoãn” là một căn bệnh. Bất cứ thứ gì gây lại, có ảnh hưởng xấu, làm giảm chất lượng cuộc sống, khiến bạn luôn cảm thấy day dứt mỗi khi không hoàn thành việc gì đó. Căn...
Nguyên lý Pareto 80/20
Nguyên lý Pareto 80/20 - Áp dụng đúng cách, thay đổi cả cuộc đời bạn
Tất cả chúng ta đều từng than phiền rằng mình không đủ thời gian để hoàn thành được mọi việc. Áp dụng nguyên lý Pareto 80/20, bạn sẽ biết cách quản lý và sử dụng thời gian hiệu quả để thay đổi cuộc sống...
Shopping Cart