Search engine marketing

Thế nào là anchor text tự nhiên ?

11-08-2014
Anchor text là đoạn văn bản dùng để hiển thị link hay nói cách khác là đoạn văn bản mà người dùng chèn link vào đấy và người đọc từ link ấy để đi tới site của bạn. Anchor text không chỉ là đoạn văn bản đơn thuần mà nó chứa ẩn ý của người viết tạo ra hiệu ứng với người đọc và googlebot.

Anchor text là đoạn văn bản dùng để hiển thị link hay nói cách khác là đoạn văn bản mà người dùng chèn link vào đấy và người đọc từ link ấy để đi tới site của bạn. Anchor text không chỉ là đoạn văn bản đơn thuần mà nó chứa ẩn ý của người viết tạo ra hiệu ứng với người đọc và googlebot.

 

Anchortext là thể hiện từ khóa, nếu anchor text có liên quan đến từ khóa thì sẽ được đánh giá cao hơn những từ không liên quan. Mới đây google cập nhật thuật toán Penguin xiết chặt hơn việc đặt từ khóa trong anchortext. Vì vậy nhồi nhét anchortext với từ khóa sẽ bị Google nghi ngờ là anchortext không tự nhiên, và hẳn là Google sẽ nghĩ bạn đang spam.

Đặt anchor text tự nhiên.

Dù vậy nhưng việc làm SEO không thể bỏ qua bước đặt anchortext nhưng phải sử dụng nó một cách hợp lý. Đặt anchor text một cách tự nhiên. Phải luôn luôn ghi nhớ một điều rằng những anchor text bạn dùng đều giống nhau không phải là tốt, thay vì để giống nhau bạn hãy thêm bớt một vài từ, đa dạng hóa từ khóa , đảo vị trí có khi bạn sẽ phải đặt cả những từ không liên quan để tạo tính tự nhiên, ngẫu nhiên .

Đặt anchor text chính là việc nhấn mạnh từ mình muốn người đọc lưu ý, cũng là từ đại diện cho sản phẩm bạn đang SEO, tâm lý người đọc là di chuột theo từng dòng văn bản, và tại chỗ có anchor text thì bạn đã đặt sẵn cái mà khách hàng cần, chỉ cần 1 cú đúp chuột khách hàng có thể tìm thứ họ cần. Nếu người ra đang cần tìm về " Đào tạo SEO" mà bạn đặt anchor text vào từ không liên quan thì bạn đã không hút được sự quan tâm của khách hàng.

Neo văn bản hợp lý.

Các webmaster phát hiện ra rằng nếu bạn cố tinh neo văn bản một cách nhồi nhét để nhận liên kết thì thuật toán chim cánh cụt sẽ không đảm bảo cho sự duy trì thứ hạng và web của bạn chưa chắc đã được đảm bảo độ an toàn tin cậy. Trang web của bạn cần phải có sự đa dạng neo văn bản, đa dạng trong xây dựng backlink tự nhiên để hỗ trợ cải tiến thứ hạng trang web.

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT