Search engine marketing

Tạo sitemap cho website

30-08-2013
Tạo sitemap cho website (sơ đồ website) là việc làm cần thiết khi bạn muốn tự làm seo cho website của mình cũng như tạo thêm sự thân thiện cho website đối với người viếng thăm nó.

Tạo sitemap cho website (sơ đồ website) là việc làm cần thiết khi bạn muốn tự làm seo cho website của mình cũng như tạo thêm sự thân thiện cho website đối với người viếng thăm nó.

Thông thường, hiện nay một website thường có 2 loại sơ đồ, đó là:

  • Sơ đồ trên website, chủ yếu dành cho người sử dụng tìm đến nội dung thông tin trên website một cách nhanh nhất dựa vào sơ đồ chỉ dẫn do sơ đồ tạo ra.
  • Sơ đồ dành cho các phần mềm thu thập thông tin, được dành để hướng dẫn các phần mềm này khai thác thông tin trên website của bạn một cách nhanh nhất.

Đối với sơ đồ website, bạn nên tạo ra trên website của mình để hướng dẫn người sử dụng dễ dàng khai thác thông tin.

Loại sơ đồ thứ hai được dành cho các chương trình thu thập thông tin (bots), loại sơ đồ này có cấu trúc theo dạng XML để phục vụ cho các chương trình này. Thông thường, trên thư mục gốc của website ta có thể tạo ra một tập tin mặc định là sitemap.xml hoặc một file tương tự nhưng có dữ liệu định dạng theo chuẩn XML.

Tập tin này được khai báo trong công cụ Google Webmaster Tools để giúp cho chương trình thu thập thông tin dễ dàng tìm được thông tin trên website của bạn.Để tạo ra tập tin này, bạn có thể tạo thủ công theo cấu trúc qui định hoặc sử dụng chương trình tạo sơ đồ miễn phí. Bạn có thể tìm hiểu các chương trình tạo sơ đồ miễn phí bằng công cụ tìm kiếm Google.

Hình dưới đây minh họa cho việc khai báo tập tin sitemap trong công cụ  Google Webmaster Tools

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu bạn muốn website của mình được Google Index nhanh thì khi đăng ký website với Google bằng công cụ Google Webmaster Tools ta nên đăng ký sitemap để hướng dẫn bot lần đầu tiên truy cập website.

Bài này với mục đích giới thiệu sơ lược cho bạn về cách tạo sitemap cho website khi bạn có ý định tự làm seo cho website của mình. Bạn có thể tham khảo để áp dụng một phần nào đó vào công việc của bạn

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT