Social media

Social media optimization (SMO): tối ưu hóa phương tiện truyền thông xã hội

10-09-2013
Theo định nghĩa của Bách Khoa Toàn thư mở Wikipedia SMO là một tập hợp những phương thức để thu hút khách ghé vào xem nội dung website bằng cách quảng bá và quảng cáo nó thông qua các phương tiện (truyền thông) xã hội.

SMO là một tập con của Marketing truyền thông xã hội – các sản phẩm / dịch vụ quảng cáo, quảng bá thông qua phương tiện xã hội. SMO là một trong hai phương thức tối ưu hóa trực tuyến nội dung website (để thu hút khách), một phương thức khác là search engine optimization


Người ta chia SMO thành hai nhóm chính:


Nhóm 1: các công cụ truyền thông xã hội (đặt trên các website) được thêm vào chính bài viết như: RSS feeds, các nguồn tin tức, các nút chia sẻ, người dùng bình chọn, các hình ảnh, video của công ty thứ ba.


Nhóm 2: các hoạt động quảng bá qua các phương tiện xã hội riêng từ nội dung đang được quảng bá bao gồm: bài viết blog, viết comment trên các blog khác, tham gia vào các nhóm xã hội, thông báo trạng thái cập nhật trên các hồ sơ ở các mạng xã hội.


SMO liên quan đến Marketing (qua) máy tìm kiếm – SEM nhưng có sự khác biệt đó là nó tập trung điều hướng giao thông (truy cập trang web) từ các nguồn khác hơn là từ máy tìm kiếm. Tuy nhiên, việc cải tiến thứ hạng (của kết quả trả về) tìm kiếm cũng mang lại lợi ích cho thành công của SMO.


SMO là kỹ thuật kết nối theo nhiều cách khác nhau để marketing lang truyền – từ truyền miệng không chỉ thông qua mối quan hệ bạn bè, gia đình mà còn thông qua các đánh dấu xã hội (social bookmarking), các website chia sẻ hình ảnh, video clip. SMO có cách kết nối gần giống với các blogs gắn bó với việc chia sẻ nội dung thông qua việc dùng RSS trong môi trường blog và các máy tìm kiếm dành riêng để tìm blog.


Tối ưu hóa truyền thông xã hội được xem như một bộ phận tích hợp của quản trị danh tiếng trực tuyến (ORM) hoặc chiến lược quản trị danh tiếng (qua) máy tìm kiếm (SERM) cho các tổ chức, cá nhân có sự quan tâm về sự hiện diện (bộ mặt) của họ trên mạng.


SMO không bị giới hạn trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu. Càng ngày các doanh nghiệp khôn ngoan tham gia vào phương tiện xã hội tích hợp như một phần của chiến lược quản lý kiến thức của họ (ví dụ: phát triển dịch vụ / sản phẩm, tuyển dụng, khích lệ nhân viên, doanh thu, xây dựng thương hiệu, mở rộng quan hệ và làm hài lòng khách hàng, phát triển kinh doanh,…)


Ghi chú: “Trong bài viết có từ Social là một từ nhiều tờ báo, website Việt Nam dịch là xã hội, bài viết này cũng dùng nghĩa ấy. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, nên hiểu từ Social với nghĩa giao lưu / kết bạn có lẽ thích hợp hơn.”

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT