Social media

Socail marketing là gì?

27-08-2013
Ngày nay cùng với sự bùng nổ của internet, trong chiến lược Marketing của mỗi công ty Social Marketing đã chiếm một vị trí quan trọng. Vậy Social Marketing là gì?

Ngày nay cùng với sự bùng nổ của internet,  trong chiến lược Marketing của mỗi công ty Social Marketing đã chiếm một vị trí quan trọng. Vậy Social Marketing là gì?

Social Media Marketing (viết tắt là SMM): Tạm dịch là tiếp thị truyền thông trên các mạng xã hội. Social Media Marketing là một phương thức truyền thông đại chúng (xã hội) trên nền tảng các dịch vụ trực tuyến – tức là những trang web trên Internet. Người dùng tạo ra những sản phẩm truyền thông như: tin, bài, hình ảnh, video clips… sau đó xuất bản trên Internet thông qua các mạng xã hội hay các diễn đàn, các blog… Các tin, bài này được cộng đồng mạng chia sẻ và phản hồi (bình luận) nên luôn có tính đối thoại. Đây là một xu hướng truyền thông mới khác hẳn với truyền thông đại chúng trước đây.

Social Media Marketing là một nhóm các ứng dụng dựa trên Internet được xây dựng trên nền tảng tư tưởng
và công nghệ của Web 2.0, cho phép tạo ra và trao đổi các nội dung người dùng tạo ra.

Social Media Marketing là một nhóm các ứng dụng dựa trên Internet được xây dựng trên nền tảng công nghệ của Web 2.0 (Blog, News/PR, Video, Social Network …).

Sức mạnh kết nối

Đặc điểm nổi bật của Social Media Marketing
Social Media Marketing được xây dựng dựa trên nền tảng sự liên kết nội dung, mà ở đó diễn ra một quá trình đối thoại từ nhiều phía, không phải độc thoại từ nhà sản xuất.
Social Media Marketing là một quá trình truyền thông chậm. Hiệu quả chiến dịch được tích lũy theo thời gian.
Và quan trọng hơn hết, Social Media Marketing KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG, bởi nó hoạt động dựa trên ba yếu tố: Sự tham gia, kết nối và mối liên hệ.

Tập quán chung của một quá trình Social Media
Nghe Thu thập thông tin thị trường và có cái nhìn sâu sắc, thông minh vào khách hàng.
Nói Tham gia thảo luận hai chiều để nhắn gửi thông điệp của bạn và có được thông điệp từ phía ngược lại.
Lòng tin hãy để khách hàng của bạn nói với khách hàng mới của bạn, thay vì chính bạn (Viral, Word of Mouth).
Hỗ trợ khách hàng của bạn sẽ hỗ trợ lẫn nhau thay vì chính bạn.
Embracing xây dựng website của bạn tốt hơn thông qua sự hợp tác với khách hàng
Xây dựng Traffic Cuối cùng phương tiện Social Media sẽ liên kết ngược lại website của bạn qua các bookmark, feed, SEO …

Các loại hình SMM
Social News: Digg, Sphinn, Newsvine chúng ta có thể đọc tin từ các topic sau đó có thể vote hoặc comment
Social Sharing: Flickr, Snapfish, YouTube chúng ta có thể tạo, chia sẽ các hình ảnh, video cho tất cả mọi người
Social Networks: Facebook, LinkedIn, MySpace, và Twitter là những đại diện rõ ràng nhất cho loại hình này cho phép bạn bè có thể tìm thấy và chia sẽ với nhau.
Social Bookmarking: Delicious, Faves, StumbleUpon, BlogMarks và Diigo là nơi chúng ta có thể chia sẽ hoặc bookmark các site quan tâm.

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT