Search engine marketing

Phân biệt On Page SEO và Off Page SEO

10-09-2013
SEO cũng vậy, Google cần biết bạn nói về mình thế nào và website khác nói về bạn như thế nào. Nếu nội dung “khớp nhau”, đương nhiên Google sẽ công nhận bạn với nội dung cụ thể và bạn sẽ được ưu tiên giới thiệu tới người tìm kiếm thông tin

Để phân biệt On Page SEO và Off Page SEO, chúng ta tham khảo một ví dụ nhỏ:

Bạn sẽ là “Một ai đó” với “Tính cách nào đó” là do 2 yếu tố tạo thành: Bạn chứng tỏ bạn là ai và người ta nói về bạn như thế nào.

Ở một vài trường hợp, chỉ cần bạn nói hoặc người khác nói về bạn, là bạn đã có thể là “một ai đó” trong quan niệm của mọi người.
Nhưng thật tốt nếu bạn nói và người khác nói về bạn cùng với một nội dung như nhau. Việc đó sẽ mang lại rất nhiều niềm tin.

SEO cũng vậy, Google cần biết bạn nói về mình thế nào và website khác nói về bạn như thế nào. Nếu nội dung “khớp nhau”, đương nhiên Google sẽ công nhận bạn với nội dung cụ thể và bạn sẽ được ưu tiên giới thiệu tới người tìm kiếm thông tin.

SEO được chia làm 2 phần cơ bản là On page và Off page, tương tự như bạn nói về mình và người khác nói về bạn, để có thứ hạng tốt, bạn cần biết vận dụng phối hợp cả 2 phương pháp! On page SEO là những thủ thuật SEO trên nội dung trong trang mà bạn có thể dễ dàng kiểm soát và còn Off page SEO là những thủ thuật mà bạn không thể quản lí hết như link-building (xây dựng liên kết)

On page SEO : Tập trung nội dungĐối với On page SEO, điều cần nhất bạn cần làm là xây dựng nội dung, tối ưu hóa thẻ title, thẻ description, H1, H2-H6, xây dựng các liên kết nội bộ. Đồng thời cần biết cách tạo điều kiện cho Bot crawling. Làm tốt điều này tức là bạn đã biết cách giới thiệu về bản thân mình với người khác.

Off page SEO : Xây dựng liên kết và phổ biến domainKhác với On page,  Off page SEO xây dựng các liên kết trỏ đến website mình, việc này được định nghĩa là link-building (xây dựng liên kết), tức là người ta ” nói về bạn ”. Khi nói về bạn, website khác sẽ cần 2 yếu tố anchor text và link, anchor text là chữ hiển thị và link là đường dẫn về website của bạn khi có người click vào anchor text đó. Điều này có nghĩa là cái đích mà link đó thể hiện được nhắc tới với nội dung là anchor text giúp Google biết rằng “à, page này nói về … điều này”.

Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có những nguồn link tốt, link trỏ đến từ các trang có pagerank càng cao, độ tin cậy và thứ hạng của bạn cũng theo tỉ lệ thuận. Tuy nhiên, nên lưu ý đến việc các link trỏ về này có rel là nofollow (hoặc external nofollow) hay không. Nếu link trỏ đến có rel là nofollow thì việc xây dựng liên kết từ trang đó gần như vô nghĩa đối với SEO.

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT