Search engine marketing

PageRank sẽ mất giá trị? Điều này ít nhất đã đúng với Google Toolbar

09-09-2013
6 tháng đã qua, Google ngừng cập nhật PageRank (chỉ số đánh giá độ uy tín của 1 trang web), điều gì đang xảy ra?

6 tháng đã qua, Google ngừng cập nhật PageRank (chỉ số đánh giá độ uy tín của 1 trang web), điều gì đang xảy ra?

Bạn muốn biết PageRank của trang Web là gì? Sử dụng Google Toolbar (một công cụ của Google), tất nhiên rồi ! Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng công cụ này để xem PR đã trở nên khó hơn. Chắc bạn biết lần cập nhật PR gần đây nhất đã từ 6 tháng trước.

Google Toolbar là công cụ mà các SEOer bình thường hay sử dụng để xem Google cho một trang web bao nhiêu điểm. Điểm càng cao chứng tỏ trang web đó càng uy tín với Google. Đó là lý do tại sao Google bổ sung điểm PR vào Google Toolbar nhiều năm trước nhằm cho người dùng biết một trang web có uy tín hay không.

Nhưng qua thời gian, Google đã không còn mặn mà với chỉ số này nữa. Bạn có thể nhận thấy điều này qua thực tế là Google không cung cấp bất kỳ một add-on nào cho Chrome mà có chức năng kiểm tra PR. Google đồng thời cũng loại bỏ Google Toolbar khỏi Firefox từ tháng 6/2011.

Internet Explorer là trình duyệt cuối cùng mà người dùng có thể lấy dữ liệu PageRank từ phía Google, nhưng dữ liệu này thực tế cũng không hề được cập nhật mới từ hơn 6 tháng qua.Khi được hỏi bao giờ PR sẽ được cập nhật, Google chỉ im lặng.

Tương tự, khi được hỏi tại sao không còn công khai giá trị PR như trước đây, Matt Cutts, trưởng nhóm Web Spam của Google chỉ trả lời lấp lửng rằng : Sự tồn tại của PR hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng. Nếu nhu cầu đủ lớn, Google sẽ tiếp tục duy trì. Nếu không họ sẽ loại bỏ vì giá trị mà nó mang lại không bù đắp được công sức Google đã dành cho nó.
Bạn muốn biết PageRank của trang Web là gì? Sử dụng Google Toolbar (một công cụ của Google), tất nhiên rồi ! Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng công cụ này để xem PR đã trở nên khó hơn. Chắc bạn biết lần cập nhật PR gần đây nhất đã từ 6 tháng trước.

Google Toolbar là công cụ mà các SEOer bình thường hay sử dụng để xem Google cho một trang web bao nhiêu điểm. Điểm càng cao chứng tỏ trang web đó càng uy tín với Google. Đó là lý do tại sao Google bổ sung điểm PR vào Google Toolbar nhiều năm trước nhằm cho người dùng biết một trang web có uy tín hay không

Nhưng qua thời gian, Google đã không còn mặn mà với chỉ số này nữa. Bạn có thể nhận thấy điều này qua thực tế là Google không cung cấp bất kỳ một add-on nào cho Chrome mà có chức năng kiểm tra PR. Google đồng thời cũng loại bỏ Google Toolbar khỏi Firefox từ tháng 6/2011.

Internet Explorer là trình duyệt cuối cùng mà người dùng có thể lấy dữ liệu PageRank từ phía Google, nhưng dữ liệu này thực tế cũng không hề được cập nhật mới từ hơn 6 tháng qua.Khi được hỏi bao giờ PR sẽ được cập nhật, Google chỉ im lặng.

Tương tự, khi được hỏi tại sao không còn công khai giá trị PR như trước đây, Matt Cutts, trưởng nhóm Web Spam của Google chỉ trả lời lấp lửng rằng : Sự tồn tại của PR hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng. Nếu nhu cầu đủ lớn, Google sẽ tiếp tục duy trì. Nếu không họ sẽ loại bỏ vì giá trị mà nó mang lại không bù đắp được công sức Google đã dành cho nó.

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT