Blog

Những sự thật về Panda

13-12-2014
Panda là một thuật toán, không phải là một hình phạt hướng dẫn sử dụng. Nó chỉ được làm mới theo định kỳ. Nếu bạn thấy dấu hiệu báo trước như sau thì bạn nên dành nhiều thời gian dọn sạch các nội dung và làm mới nội dung trước khi Panda cập nhật trong đợt tiếp theo:

Những sự thật về Panda

Panda là một thuật toán, không phải là một hình phạt hướng dẫn sử dụng. Nó chỉ được làm mới theo định kỳ. Nếu bạn thấy dấu hiệu báo trước như sau thì bạn nên dành nhiều thời gian dọn sạch các nội dung và làm mới nội dung trước khi Panda cập nhật trong đợt tiếp theo:

- Có phải Ranking đang giảm ?
- Analytics của tôi cho thấy một sự giảm xuống đáng kể về traffic tự nhiên.
- Keyword biến động mạnh

Dưới đây là những vấn đề về Panda bạn có thể tham khảo
- Panda, khi áp dụng, thường ảnh hưởng đến toàn bộ domain hoặc subdomain. Bạn có thể sẽ thấy một lượng giảm đáng kể trong lưu lượng truy cập tự nhiên.
- Nó vẫn còn có thể duy trì một số bảng xếp hạng (đặc biệt là trong 30s-40s và lên) khi bị Panda. Bạn có thể sẽ biến mất hoàn toàn, mặc dù nó có thể cảm thấy như bạn đã làm.

Thường có dấu hiệu cảnh báo sớm rằng bạn đang được chú ý tới, trừ khi những gì bạn đang làm là ngang nhiên gửi thư rác và nó sẽ tạo ra một hình phạt hướng dẫn sử dụng.
-Hầu hết các trang web sẽ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi Panda.

Panda không chỉ đánh vào những vấn đề như trùng lặp nội dung, hay từ khóa mục tiêu mà nó còn đánh về sự thiếu thốn nội dung về văn bản hoặc đánh vào những site có nội dung không hướng tới người dùng.
Sao chép một vài trang, hoặc một tỷ lệ nhỏ thiếu nội dung bằng văn bản là không đủ để kích hoạt Panda. Tỷ lệ này thường cần phải khá cao.

Vì vậy, bây giờ bạn đang được trao quyền để chống lại các thuật toán mới của Pandas . Lời khuyên tốt nhất tôi có thể cung cấp cho bạn là nhớ rằng bạn đang chiến đấu với một máy tính.

"Máy tính vẫn có phạm sai lầm, nhưng nó rất hiếm"

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT