Blog

Lợi ích của việc quãng cáo băng Mobile Marketing

30-08-2013
1. Thông tin đến khách hàng và người tiêu dùng nhanh nhất

1. Thông tin đến khách hàng và người tiêu dùng nhanh nhất


2. Khách hàng và người tiêu dùng trực tiếp tiếp nhận thông tin từ công ty 1 cách chính xác mà không cần thống kê giao dịch chứng khoán qua một phương tiện truyền thông nào


3. Một cách thông tin và quảng cáo rẽ nhất hiện nay


4.T hông qua tin nhắn SMS, công ty dễ dàng quản lý thông tin khách hàng


5. Tạo niềm tin lớn cho khách hàng


6. Có thể liên lạc với khách hàng bất kỳ nõi ðâu thống kê tổng hợp chứng khoán và khi nào


7. Công ty sẽ độc lập trong việc thông tin đến khách hàng mà không phụ thuộc vào bất kỳ một công ty quảng cáo hay phương tiện truyền thông nào khác


8. Công ty hoàn toàn kiểm soát tài chính và chủ động tài chính cho quảng cáo và thông tin đến khách hàng


9. Gửi đến bất kỳ thuê bao thuộc các mạng khác nhau


MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT