Blog

Content Marketing và bài học của Coca Cola

06-09-2013
Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực Content marketing (Content Marketing là một phương thức sử dụng những thông tin thích hợp và có giá trị nhằm thu hút khách hàng tiềm năng đến với bạn), bạn nên học hỏi vào những công ty đã sử dụng nó một cách thành công. Và không có một ví dụ nào tuyệt vời hơn Coca Cola.
MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT