Search engine marketing

Cách tư duy để viết được một bài viết hay

27-08-2013
Hãy tạo cho mình những thói quen tốt! Nó cũng giống như việc học cách tư duy trong công việc, cụ thể ở đây xin bàn về cách tư duy khi viết bài để Seo thật tốt.

Hãy tạo cho mình những thói quen tốt! Nó cũng giống như việc học cách tư duy trong công việc, cụ thể ở đây xin bàn về cách tư duy khi viết bài để Seo thật tốt.

1. Tư duy khi viết bài

  • Hãy luôn ghi chép về mọi thứ mà ta cảm thấy người đọc quan tâm, tận dụng mọi cơ hội tiếp cận nội dung để sáng tạo
  • Hãy luôn có những suy nghĩ từ các góc khác của một vấn đề và hãy hỏi rồi tìm ra cách giải đáp
  • Hãy luôn tìm kiếm và so sánh các dữ liệu nội dung có để xác định mức độ khác biệt của nội dung hiện có và nội dung sưu tầm
  • Hãy quảng bá nội dung của bạn một cách đầy đủ, trách để mất cơ hội vào tay người khác khi họ sử dụng lại
  • Check nội dung thông tin chuẩn từ nhiều nguồn

2. Tư duy tạo bài viết

  • Từ khóa cần SEO Trong Title, Đường dẫn, Thẻ H1, Meta Description, trong nội dung bài viết, Tag
  • Ảnh cần sử dụng có độ phân giải tốt, có độ tương phản nhẹ nhàng. Ảnh Thumb cần hấp dẫn, chi tiết ảnh ít và to, rõ, đẹp, gây hấp dẫn click
  • Tên ảnh phải chứa từ khóa cần SEO và phải được ghi mô tả rõ ràng, chi tiết khớp với từ khóa cần SEO ảnh
MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT