Blog

60 giây trên Internet có những gì xảy ra

03-09-2013
Hãy nhìn xem, 1 phút trên internet có:

Hãy nhìn xem, 1 phút trên internet có:

*Hơn 168 triệu email được gửi đi.


* 695.000 trạng thái cập nhật và 510.040 bình luận ​​được đăng tải trên Facebook


* Google thực hiện 694.445 truy vấn tìm kiếm

 

* Hơn 370.000 phút cuộc gọi được thực hiện bởi người dùng Skype

 

* 20.000 bài viết mới được công bố trên Tumblr


* 13.000 giờ nghe nhạc từ Pandora


* Hơn 13.000 ứng dụng iPhone được tải xuống


* 6.600 hình ảnh được đăng trên Flickr


*600 video (khoảng 25 giờ nội dung) được tải lên YouTube


* Twitter đón nhận 98.000 thông điệp


*Hơn 1.500 bài blog được đăng


* Hơn 1.700 lượt tải Fire Fox

...........................................................................................

Chi tiết hơn :


 

Thật quá kinh ngạc với những con số khổng lồ và có lẽ nó sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT