Blog

17 kỹ năng cần biết khi làm marketing

06-09-2013
Các kỹ năng marketing mà một người làm marketing cần nắm vững để có thể thể hiện tốt vai trò marketing trong tổ chức, doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường hội nhập.
MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT