Tin tức

02-08 l Khai giảng lớp Tinh hoa lãnh đạo MMG04 (Chương 11-26)

06-08-2019
John C. Maxwell thường xuyên nhắc nhở: "Mọi thành công hay thất bại của doanh nghiệp đều do lãnh đạo" Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn, thì đây chính là chương trình dành cho bạn!
C11: HƯỚNG VÀO MỤC ĐÍCH CHÍNH
Nguyên lý PARETO 80/20
* 80% ách tắc giao thông chỉ xảy ra trên 20% con đường
* 80% lượng bia được uống bởi 20% người uống bia
* 80% thời gian bạn mặc 20% quần áo
* 80% lợi nhuận chỉ đến từ 20% khách hàng
* 80% vấn đề phát sinh từ 20% công nhân
* 80% doanh số bán hàng đến từ 20% người bán hàng
* 80% các quyết định đưa ra chỉ dựa trên 20% thông tin
Nghĩa là chỉ cần tối ưu 20% các hoạt động sinh lời nhất, có hiệu quả tương đương 16 lần khi bạn tối ưu 80% các hoạt động còn lại.
>>> Hãy ngồi xuống, liệt kê và đánh giá xem những hoạt động KD nào mang lại giá trị cao nhất cho bạn. Hãy nhìn lại nguyên lý 80/20. Và hãy tối ưu đúng vùng sáng đó để đạt hiệu quả cao nhất. Cán đích nhanh chóng và sẽ thấy giá trị của bản thân cao hơn khi nhận ra và làm chủ được điều này!

02-08 l CHỦ ĐỀ CHIA SẺ: HƯỚNG VÀO MỤC ĐÍCH CHÍNH

(Trích Chương 11: #Tinh_hoa_lãnh_đạo - John C.Maxwell)


Nguyên lý PARETO 80/20

* 80% ách tắc giao thông chỉ xảy ra trên 20% con đường

* 80% lượng bia được uống bởi 20% người uống bia

* 80% thời gian bạn mặc 20% quần áo

* 80% lợi nhuận chỉ đến từ 20% khách hàng* 80% vấn đề phát sinh từ 20% công nhân

* 80% doanh số bán hàng đến từ 20% người bán hàng

* 80% các quyết định đưa ra chỉ dựa trên 20% thông tin

Nghĩa là chỉ cần tối ưu 20% các hoạt động sinh lời nhất, có hiệu quả tương đương 16 lần khi bạn tối ưu 80% các hoạt động còn lại.

Hãy liệt kê và đánh giá xem những hoạt động Kinh doanh nào mang lại giá trị cao nhất cho bạn. Hãy nhìn lại nguyên lý 80/20. Và hãy tối ưu đúng vùng sáng đó để đạt hiệu quả cao nhất. Cán đích nhanh chóng và sẽ thấy giá trị của bản thân cao hơn khi nhận ra và làm chủ được điều này!

 

Qua buổi chia sẻ hôm nay chắc hẳn anh chị đã lên được danh sách các đầu việc để phân chia thời gian hoạt động phù hợp và hiệu quả, hướng vào mục đích chính. Đó là chủ đề rất quan trọng của Chương 11 hôm nay.

Cảm ơn các anh chị học viên, các anh chị khách mời đã tham dự.

---

Học viện kinh doanh Marota

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT