Lãnh đạo

No Image
10-04-2019
Làm lãnh đạo không dễ, trở thành lãnh đạo xuất sắc lại càng khó. Nó đòi hỏi các nhà quản lý phải nỗ lực không ngừng để cải...Xem tiếp
No Image
01-04-2019
Trong các nỗ lực cải cách giáo dục, đặc biệt là cải cách giáo dục đại học, phát triển, nuôi dưỡng, và rèn luyện tố chất lãnh...Xem tiếp
No Image
01-04-2019
Bài viết này giải thích 5 cấp bậc của lãnh đạo theo tác giả John Maxwell một cách đầy thực tế. Sau khi đọc bài viết này, mong rằng...Xem tiếp
No Image
19-03-2019
Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị. Để giải quyết các vấn đề...Xem tiếp