Lãnh đạo

No Image
10-04-2019
Nếu không lãnh đạo bản thân hiệu quả, bạn sẽ gặp khó khăn với tất cả những lĩnh vực khác. Khả năng tự lãnh đạo phải được...Xem tiếp
No Image
10-04-2019
Phần I của bài viết đã khắc hoạ 4 phẩm chất cần có nếu bạn muốn đi tới đích thành công với tư cách một nhà quản lý. Bài viết...Xem tiếp
No Image
10-04-2019
Làm lãnh đạo không dễ, trở thành lãnh đạo xuất sắc lại càng khó. Nó đòi hỏi các nhà quản lý phải nỗ lực không ngừng để cải...Xem tiếp
No Image
01-04-2019
Trong các nỗ lực cải cách giáo dục, đặc biệt là cải cách giáo dục đại học, phát triển, nuôi dưỡng, và rèn luyện tố chất lãnh...Xem tiếp
No Image
01-04-2019
Bài viết này giải thích 5 cấp bậc của lãnh đạo theo tác giả John Maxwell một cách đầy thực tế. Sau khi đọc bài viết này, mong rằng...Xem tiếp
No Image
19-03-2019
Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị. Để giải quyết các vấn đề...Xem tiếp